Fungsi

Ditulis pada .

  • Menjadi Urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Terengganu.
  • Menjadi Urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Kebersihan Negeri.
  • Menggubal dan menyeragam dasar-dasar.
  • Menyelaras Penggubalan dan meminda Undang-Undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan.
  • Menyelaras pemberian Geran dan Peruntukan Pembangunan Persekutuan dan Negeri.
  • Menyelaras pelantikan Ahli-Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan.