Objektif

Ditulis pada .

  • Membimbing dan membantu Pihak Berkuasa Tempatan menyediakan perkhidmatan bandaran yang bermutu tinggi dan menyediakan kemudahan-kemudahan sosial, rekreasi serta peluang-peluang ekonomi yang seimbang.
  • Merancang dan menyelaras program pembangunan bagi projek-projek Persekutuan dan Negeri dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan.
  • Menjadi penggarap, pelengkap dan penggerak kepada pembangunan dan pengurusan Pihak Berkuasa Tempatan.