Piagam Pelanggan

Ditulis pada .

KAMI BERJANJI UNTUK MEMASTIKAN:

Semua dasar, undang-undang, peraturan-peraturan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri, Mesyuarat Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Pengurusan Atasan dilaksanakan.


Mengemukakan baucer tuntutan bayaran ke Akauntan Negara dan Bendahari Negeri dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tuntutan (sempurna/lengkap) diterima.


Menyediakan kertas kerja Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dan mengangkat kepada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan untuk dibawa ke MMKN dalam tempoh tujuh (7) hari setelah diterima daripada Pihak Berkuasa Tempatan.