Strategi

Ditulis pada .

  •     Untuk mencapai objektif Bahagian Kerajaan Tempatan menetapkan lima (5) strategi seperti berikut:
  •     Penyeragaman dasar-dasar yang dipakai oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
  •     Membantu memodenkan sistem pengurusan Pihak Berkuasa Tempatan (Kewangan) dan sistem operasi yang lain.
  •     Membantu Pihak Berkuasa Tempatan melaksanakan program pembangunan.
  •     Penyelarasan dengan agensi Kerajaan Pusat dan Negeri mengenai projek dan perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan.
  •     Membantu dalam pemberian kemudahan sosial di kawasan kampung baru dan kampung tradisional.