Visi & Misi

Ditulis pada .

VISI

Meningkatkan kualiti perkhidmatan sejajar dengan pembangunan negara.

MISI

Menyumbang ke arah meningkatkan keberkesanan dasar dan program pembangunan sesuai dengan kehendak negara.