Ajk Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Terengganu

Ditulis pada .

SENARAI NAMA AHLI JAWATANKUASA KERAJAAN TEMPATAN, PERUMAHAN DAN KESEJAHTERAAN NEGERI TERENGGANU

 

1.            Y.B. Dr Haji Alias Bin Razak,

            Pengerusi,

            Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar,

            Terengganu.

 

2.         Y.B. Ahmad Shah Bin Muhamed,

            Timbalan Pengerusi,

            Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar,

            Terengganu.

 

3.         Yang Berhormat,

            Setiausaha Kerajaan,

            Terengganu.

 

4.         Yang Berhormat,

            Pegawai Kewangan Negeri,

            Terengganu.

 

5.         Pengarah Tanah dan Galian,

            Terengganu.

 

6.           Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)

                 Terengganu.

 

7.         Datuk Bandar,

            Majlis Bandaraya Kuala Terengganu,

            Terengganu.

 

8.         Pegawai Kemajuan Negeri,

            Terengganu.

 

9.         Pengarah,

            Jabatan Kerja Raya Negeri,

            Terengganu.

 

10.       Pengarah,

            Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri,

            Terengganu.

 

11.       Pengarah,

            Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri,

            Terengganu.

 

 

12.       Yang Dipertua,

            Majlis Perbandaran Kemaman,

            Terengganu.

 

13.       Yang Dipertua,

            Majlis Perbandaran Dungun,

            Terengganu.

 

14.       Yang Dipertua,

            Majlis Daerah Besut,

            Terengganu.

 

15.       Yang Dipertua,

            Majlis Daerah Hulu Terengganu,

            Terengganu.

 

16.       Yang Dipertua,

            Majlis Daerah Marang,

            Terengganu.

 

17.       Yang Dipertua,

            Majlis Daerah Setiu,

            Terengganu.

 

18.       Pengurus Besar,

            Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri,

            Terengganu.

 

19.       Pengurus Besar,

            Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH),

            Bandar Al-Muktafi Billah Shah, Dungun,

            Terengganu.

 

20.       Pengarah Wilayah Timur,

            Bahagian Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Projek,

            (Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan,

            Kuala Terengganu.

 

21.       Pengurus Besar,

            UDA Land (East) Sdn. Bhd.,

            Kuala Terengganu.

 

22.       Pengarah,

            Jabatan Alam Sekitar Negeri,

            Terengganu.

 

23.       Pengarah Bomba dan Penyelamat,

            Terengganu.

 

24.       Pengurus Besar,

            Tenaga Nasional Berhad (TNB)

            Kuala Terengganu.

 

25.       Pengarah Negeri,

            Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Persembahan Awam (SWCorp)

            Terengganu.

 

 

            URUS SETIA

 

1.         Setiausaha Bahagian (Kerajaan Tempatan),

            Terengganu.

 

2.         Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Perumahan),

            Terengganu.

 

3.         Penolong Setiausaha Kerajaan,

            (Dasar dan Pembangunan) Kerajaan Tempatan,

            Terengganu.

 

4.         Penolong Setiausaha Kerajaan,

            (Perancangan Pembangunan) Perumahan,

            Terengganu.

 

5.         Penolong Setiausaha Kerajaan,

            (Pentadbiran dan Operasi) Kerajaan Tempatan,

            Terengganu.

 

6.         Penolong Setiausaha Kerajaan,

            (Pentadbiran dan Operasi) Perumahan,

            Terengganu.

 

7.         Akauntan Kerajaan Tempatan,

            Terengganu.

 

8.         Pegawai Kesihatan Persekitaran (Kerajaan Tempatan),

            Terengganu.

 

 

9.         Pegawai Landskap (Kerajaan Tempatan),

            Terengganu.

 

10.       Pengarah Undang-Undang,

            Majlis Bandaraya Kuala Terengganu,

            Terengganu.