Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Sektor Awam

Ditulis pada .

Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri telah menerbitkan buku bertajuk “Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Sektor Awam” untuk panduan dan rujukan penjawat awam dalam pengendalian media sosial agensi  dan peribadi.